Durant els darrers anys el rigor, l’objectivitat, l’honestedat i la passió pel nostre esport ens han dut a aconseguir una Federació equilibrada, transparent i propera, on la veu de totes i tots els esportistes i de tot el col·lectiu de la vela catalana ha estat crucial per assolir els objectius, generant una harmonia i una bona sintonia amb els clubs, els navegants i les administracions que ha possibilitat aconseguir nous recursos pels clubs i apropar la vela a tota la ciutadania amb valors inclusius, plurals i sostenibles

 

Vela Catalana

Naveguem junts

 • Establir una bona harmonia i sintonia amb els clubs, esportistes i administracions.
 • Treballar en equip amb el sector creant processos col·laboratius i escoltant les inquietuds.
 • Definir una clara identitat de la Vela Catalana que generi  sentiment de pertinença.
 • Ser un lobby actiu i decisiu en la defensa de tots els Clubs de Platja i de Ports.
 • Posar en valor els orígens aconseguint que l’Arxiu Històric es restauri, es classifiqui i es digitalitzi, quedant dipositat a l’Arxiu Comarcal del Maresme de la Generalitat de Catalunya

 

 • Vetllar per la unió estratègica de clubs, esportistes, Federació i institucions.
 • Enfortint els  vincles amb l’administració catalana, estatal i municipal a través dels Clubs i les seves necessitats.

 

 • Potenciar la comunicació entre professionals, esportistes, clubs i Federació.
 • Facilitar projectes generadors de recursos directes per als Clubs.
 • Crear vincles entre distribuïdors locals i el sector per generar nous models de compra adaptats a les necessitats actuals.
 • Generar sinergies entre el col·lectiu de la vela i la indústria nàutica per potenciar disseny, tecnologia i desenvolupament.

 

Una àrea esportiva

amb més recursos per tothom

 

 • Augmentar els ajuts directes als esportistes de tots els nivells i millorar la seva distribució donant valor als resultats assolits i al rànquing.
 • Participar en la planificació esportiva i millorar el servei específic de preparació física per tots els regatistes, tutoritzant-los i fent seguiments.
 • Convocar clínics i concentracions de classes amb accions de tecnificació. 
 • Potenciar el recorregut olímpic i assolir més èxits esportius.
 • Estar presents en els estaments i la vicepresidència de la Real Federación Española de Vela per vetllar pels interessos dels clubs i esportistes.

 

Èxits esportius

 • Mundials
 • Europeus
 • Espanyols

Nombre de llicències

 

 • Total llicències
 • Millorar la tecnificació de l’Equip Català en classes estratègiques amb l’incorporació de nous tècnics i més dies d’activitats.
 • Potenciar l’equip sots 12 d’Optimist per tal d’assolir un nou cicle guanyador i fer un salt de qualitat a classes juvenils.
 • Incrementar el sentiment de pertinença entre els regatistes que participen en campionats nacionals i internacionals.
 • Ajudar als  Clubs en organització de regates amb la cessió de material i ajuts en RRHH.
 • Donar suport i ajuts als/les esportistes catalans amb opcions de classificar (i els ja classificats) per Tòquio 21’.

 

 • Adaptar les classes estratègiques del projecte esportiu a les noves classes olímpiques sense de deixar de recolzar les classes que han perdut la condició d’estratègica (classe EUROPA) o les que no ho són.
 • Lluitar per recuperar la classe EUROPA com estratègica tant a nivell català com espanyol i incorporar alguna classe més a aquest col·lectiu.
 • Monitoritzar i tutoritzar als esportistes mitjançant una planificació personalitzada. 
 • Impulsar les noves classes olímpiques de París 24’ i Los Ángeles 28’ perquè Catalunya sigui un referent..
 • Donar suport als esportistes en el canvi de classe o embarcació amb ajuts i subvencions 
 • Comprar noves embarcacions i posar-les al servei dels Clubs.

 

Una Escola Catalana de Vela

activa i participativa

 

 

 • Fer més visible la xarxa l’Escola Catalana de Vela creant campanyes, accions conjuntes i presència als mitjans, donant valor al segell de qualitat.
 • Eixamplar la base i fomentar els valors de la vela amb el programa Esport Blau de Vela Escolar, gràcies al suport de la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física i el Departament d’Educació.
 • Actualitzar la metodologia d’ensenyament de la vela perquè aquesta sigui més participativa i doni  eines als tècnics i alumnes de forma online.
 • Establir reunions periòdiques de directors/es de les Escoles de Vela per definir les accions, els esdeveniments i les campanyes per posicionar les Escoles de Vela. 
 • Donar suport i acompanyament als projectes de les Escoles en el seu propi municipi i posar-los en valor.

 

 • Assessorar a les Escoles perquè compleixin la normativa de la legislació actual i així garantir que mantinguin el segell d’Escola Reconeguda
 • Consolidar l’Esport Blau Escolar segons el full de ruta establert com la base de futurs navegants, desestacionalitzant l’activitat de les Escoles de vela fet que genera llocs de treball i activa l’Economia Blava.
 • Crear un nou portal web que esdevingui una central de reserva d’activitats nàutiques i que posicioni la vela com una oferta de lleure.
 • Fer present l’esport de la vela i les seves disciplines  en el mitjans de comunicació i campanyes de les administracions.

 

 • Dissenyar material educatiu pels Centres d’Ensenyament creant una Aula de mar virtual, vinculada al currículum escolar fent visibles els valors de l’esport de la vela, el mar i la sostenibilitat. 
 • Crear conjuntament estratègies per la captació i fidelització de practicants que minimitzin la pèrdua de futurs navegants i esportistes. 
 • Facilitar l’accés a la pràctica de la vela creant nous formats d’activitats atractius per als navegants de lleure, sense perdre l’essència de l’aprenentatge de la vela.
 • Generar campanyes de comunicació actives “Member get Member” per posicionar l’oferta d’activitats de mar com una alternativa de lleure. 
 • Disposar d’eines per compartir i conèixer la valoració dels alumnes en l’experiència viscuda, com també identificar el perfil que s’ha interessat.

 

Formació de Tècnics i Jutges

alineada amb les necessitats del sector

 

 • Programar conjuntament el calendari de formacions de tècnics de tots els nivells, segons la demanda territorial. 
 • Crear els Dimecres de Vela de formació contínua sobre temes d’interés seleccionats pel propi col·lectiu de jutges i tècnics.
 • Doblant el nombre de seus formatives en l’àmbit de la vela del Departament d’Educació de la Generalitat distribuïdes per tot el litoral, de 3 a 6 seus.
 • Impulsar la formació online, dissenyant el primer Campus virtual de formació per professors i alumnes.

 

 • Cicle inicial
 • Cicle final
 • Grau Superior
 • Tècnic KiteSurf
 • Seguretat ISAF
 • Crear un portal web amb una borsa pròpia de treball on tant tècnics, oficials de regata, abalisadors i jutges titulats puguin estar presents i també els Clubs publicar les seves ofertes. 
 • Generar sinergies entre la formació de tècnics i oficials de regata per facilitar l’accés a les formacions complementant contingut. 
 • Potenciar la formació online del bloc específic aconseguint una adaptació curricular flexible que s’ajusti a les necessitats horàries dels tècnics. 
 • Oferir als tècnics la possibilitat de formar-se en matèries socials com, per exemple, la Vela Inclusiva.

 

 • Organitzar trobades zonals de tècnics de tots els nivells, per compartir punts de vista, experiències i escoltar les seves inquietuds.
 • Crear un bloc de consulta i opinió vinculat al Campus Virtual de formació per estar més prop de tots els professionals del sector.
 • Incrementar les formacions de jutges, abalisadors i oficials de nivell nacional al nostre territori, com també les sessions de formació contínua.
 • Generar intercanvis internacionals de tècnics per conèixer altres models d’aprenentatge, gestió i formats de treball. 
 • Actualitzar el material didàctic de les formacions segons els plans curriculars i programacions del departament d’Educació.

 

“UNA VELA PLURAL, IGUALITÀRIA I INCLUSIVA”

Una Federació amb compromís Social

 

 • Posar en valor la gran tasca social que fan els Clubs, cercant nous recursos i ajuts en les activitats de compromís social. 
 • Crear el primer programa de Vela Sostenible i vertebrar diferents projectes per conscienciar de la importància de ser respectuosos amb el medi ambient i marí. 
 • Recuperar el programa de Vela Adaptada i actualitzar-lo conjuntament amb els clubs perquè englobi a tots els col·lectius d’una forma inclusiva i plural.
 • Potenciar la paritat de gènere i la figura de la dona al mar, a través del programa Vela d’Igualtat.

 

Programes socials

 

 • 2015
 • 2109

Projectes socials

 

 • 2015
 • 2109

Vela Igualtat

Vela Sostenible

Vela Voluntariat

Vela Inserció

Vela Inclusiva

Vela Escolar

 • Potenciar recursos i ajuts per als clubs en els programes socials de Vela Inclusiva, Vela Sostenible, Vela d’Igualtat, Vela d’Inserció, Vela de Voluntariat i Vela Solidària.
 • Fomentar la continuïtat dels participants en els programes socials amb l’objectiu de fidelitzar nous navegants com a exemple de futur.
 • Inculcar la conscienciació del respecte al medi ambient i marí com a rutina en les activitats esportives i de competició, amb el programa de sostenibilitat.

 

 • Ampliar la visibilitat de l’esport de la vela com una opció inclusiva i plural d’esport i lleure gràcies a uns professionals formats.
 • Donar valor a la figura del voluntari per activitats socials, esportives i de competició, creant una borsa de voluntaris garantint els drets i deures. 
 • Potenciar la transversalitat entre projectes socials, esportistes i navegants i fer un seguiment dels projectes per trobar punts de millora. 
 • Garantir la continuïtat dels programes socials nodrint-los dels recursos adients segons les indicacions del sector i la seva experiència.
 • Implementar conjuntament accions pel respecte al medi ambient i marí, on els clubs esdevinguin instal·lacions eficients per tal que els navegants, tècnics i professionals liderin les bones pràctiques.

 

Una Federació

ben gestionada

 

 • Augmentar ingressos: subvencions per activitat esportiva, programes per les Escoles de vela i subvencions per activitats a clubs.
 • Instaurar un rigorós control administratiu, establint sistemes d’organització administrativa de la Federació. 
 • Digitalització de la Federació: nova web, connexió de les seus i treball on-line de tot l’equip
 • Assolir una millora financera: reducció de l’endeutament i del termini del pagament a proveïdors.
 • Reduir l’endeutament bancari sobre pressupost
 • Aplicar el pressupost al servei de la Vela Catalana. 
 • Donar més ajuts i suport a regatistes, Clubs i Escoles.

  Import i percentatge despeses representació sobre pressupost

 • Actuar amb celeritat i determinació front situacions adverses viscudes: 155, Temporal Glòria, Covid-19
 • Consolidar un EBITDA positiu del Barcelona International Sailing Center.

 

DEUTE ENT. CRÈDIT S/INGRESSOS (%)
2015
2019
DEUTE PROVEIDORS S/INGRESSOS (%)
2015
2019
AJUTS S/INGRESSOS (%)
2015
2019
 • Implementar millores que assegurin un òptim control administratiu i financer.
 • Vetllar per la solidesa financera per fer front amb garanties a noves situacions adverses.
 • Digitalitzar els diferents entorns de la Vela Catalana per fer-los més accessibles a tothom.

 

 • Posar en coneixement als Clubs de les diferents subvencions a les que poden optar
 • Augmentar els ingressos propis de la Federació aliens a subvencions.
 • Ampliar el servei d’assessorament i suport als clubs en matèria jurídica, de gestió i de recerca i de gestió de subvencions.

 

Com votar

A quin estament pertanys?

Mirar el cens de Tècnics, Jutges o Esportistes a vela.cat/eleccions

A quina delegació votar?

Segons el club on estigui tramitada la teva llicència*

 

Com canviar de seu?

*Mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral a info@vela.cat es podrà canviar el lloc de votació per aquell que el votant desitgi, sempre que ho notifiqui amb 5 (cinc) dies hàbils d’antelació.

 

Club Nàutic Costa Brava & Club Vela Palamós,

Carretera Club Nàutic s/n, Palamós.

Horari votació:

De 16:00 a  20:00 hores.

BISC, Barcelona International Sailing Center 

Moll de la Vela s/n, Parc del Fòrum, St Adrià de Besòs.

Horari votació:

De 10:00 a  20:00 hores.

Club Nàutic Salou,

Espigó del Moll s/n, Salou.

Horari votació:

De 16:00 a  20:00 hores.

Club Nàutic l’Ametlla de Mar

Moll de Ponent, s/n, l’Ametlla de Mar.

Horari votació:

De 16:00 a  20:00 hores.

Amb el teu vot, tu decideixes
el futur de la Vela Catalana.